FAQs Complain Problems

गाउँ परिषदका निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

२०८०/०३/२२ को कार्यपालिका बैठकको निर्णय !!

७९-८० 07/09/2023 - 11:21 PDF icon IMG_20230709_0001.pdf

मिति २०८०/०३/७ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 06/28/2023 - 11:43 PDF icon IMG_20230628_0002.pdf

मिति २०८०/०२/२४ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 06/14/2023 - 16:57 PDF icon IMG_20230614_0003.pdf

मिति २०८०/०२/१८ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय

७९-८० 06/01/2023 - 15:23 PDF icon IMG_20230601_0001.pdf

मिति २०८०/०१/२९ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 05/17/2023 - 14:09 PDF icon ilovepdf_merged (1).pdf

मिति २०८०/०१/०५ गते बसेको कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु

७९-८० 05/17/2023 - 14:07 PDF icon IMG_20230517_0002.pdf

मिति २०७९/१२/१५ गते को कार्यपालिका बैठक निर्णय !!

७९-८० 04/03/2023 - 15:40 PDF icon IMG_20230403_0004.pdf

मिति २०७९/११/१५ गतेको कार्यपालिका निर्णय !!!

७९-८० 04/03/2023 - 15:36 PDF icon IMG_20230403_0003.pdf

मिति २०७९।११।१३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय !!

७९-८० 02/25/2023 - 12:40 PDF icon का पा निर्णय.pdf

मिति २०७९/१०/२६ गते बसेको कार्यापलिका बैठको निर्णय !!!!

७९-८० 02/09/2023 - 16:30 PDF icon IMG_20230209_0005.pdf

Pages