FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट किताब !!!

८०/८१ 10/03/2023 - 12:18 PDF icon anusuchi6(2).pdf

सरावल गाउँपालिकाको आ.व. २०८०/८१ को बजेट विवरण (रु.हजारमा )

७९-८० 06/27/2023 - 18:15 PDF icon IMG_20230627_0005.pdf

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट किताब !!!

७९-८० 08/14/2022 - 17:02 PDF icon IMG_20220814_0003.pdf

सरावल गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रम !!

७८/७९ 10/03/2021 - 11:17 PDF icon IMG_20211003_0001.pdf

आ.व. २०७८/०७९ को बजेट किताब !!!

७८/७९ 08/17/2021 - 12:05 PDF icon IMG_20210817_0001.pdf

सरावल गाँउपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट

७७/७८ 07/06/2021 - 15:01 PDF icon CamScanner 08-18-2021 16.28-converted.pdf

सरावल गाउँपालिकाको आ.व. २०७७/०७८ को बजेट किताब

७७/७८ 09/01/2020 - 17:03 PDF icon सरावल गाउँपालिकाको आ.व. २०७७-०७८ को बजेट किताब.pdf

सरावल गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ बजेट !!!!!

७६/७७ 07/13/2020 - 15:31 PDF icon सरावल गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष ०७७-७८ बजेट.pdf

सरावल गाउँपालिकाको आर्थिक बजेट २०७७/०७८ को नीति तथा कार्यक्रम !!!

७६/७७ 07/09/2020 - 16:38 PDF icon सरावल गाउँपालिकाको आर्थिक बजेट २०७७,०७८ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf

सरावल गाउँपालिका आ.व. २०७६/०७७ को बजेट किताब ।

७६/७७ 09/17/2019 - 12:45 PDF icon बजेट किताब.pdf

Pages