FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सरावल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० !!! ८०/८१ 07/19/2023 - 16:07 PDF icon सरावल गाउपालिकाको आर्थिक ऐन 81.pdf
सरावल गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०८० !!! ७९-८० 07/05/2023 - 16:04 PDF icon सरावल गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०80.pdf
सरावल गाउँपालिकाको सार्वजनिक सेवाको मापदण्ड, २०८० !! ७९-८० 07/05/2023 - 16:03 PDF icon सरावल गाउँपालिकाको सार्वजनिक सेवाको मापदण्ड, २०८०.pdf
सरावल गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका-२०७८ को दोस्रो संसोधन २०७९ ७९-८० 07/05/2023 - 15:58 PDF icon सरावल गा.पा. को कार्यालय संचालन निर्देशिका दोस्रो संसोधनफाइनल.pdf
सरावल गाउँपालिकामा करार कर्मचारी पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 04/04/2023 - 16:02 PDF icon करार कर्मचारी.pdf
सरावल गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन २०७९ !!! ७९-८० 03/19/2023 - 15:53 PDF icon सरावल गा.पा.को संस्था दर्ता ऐन.pdf
लैङ्गिक समानता तथा समाजिक समावेशीकरण नीति २०७९ ७९-८० 02/16/2023 - 13:24 PDF icon Sarawal GESI Policy (2).pdf
सरावल गाउँपालिका टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७९ ७९-८० 02/16/2023 - 13:21 PDF icon सरावल गाउँपालिका टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७९.pdf
सरावल गाउँपालिकाको एम्बुलेन्स सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 12/28/2022 - 15:02 PDF icon एम्बुलेन्स कार्यविधि.pdf
सरावल गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९ !! ७९-८० 12/28/2022 - 15:02 PDF icon सार्वजनिक खरिद निमावली.pdf

Pages