FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सरावल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८१ ८१/८२ 07/16/2024 - 17:05 PDF icon सरावल गाउपालिकाको आर्थिक ऐन 82.pdf
सरावल गाउँपालिकाको गाउँपालिका खेलकुद विकास कार्यविधि २०८० !! ८०/८१ 05/24/2024 - 11:46 PDF icon खेलकुद कार्यविध २०८१.pdf
उपचारमा आउने नयाँ कुष्ठ रोगका बिरामीलाई पौष्टिक आहार वितरण कार्यबिधी २०८१ ८०/८१ 05/14/2024 - 12:30 PDF icon उपचारमा आउने नयाँ कुष्ठ रोगका बिरामीलाई पौष्टिक आहार वितरण कार्यबिधी २०८१ (2).pdf
सरावल गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७४ (पहिलो संसोधन सहित) ८०/८१ 04/08/2024 - 11:08 PDF icon शिक्षा ऐन.pdf
आर्थिक सहायता व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७६ को प्रथम संसोधन २०८० ८०/८१ 02/28/2024 - 13:21 PDF icon आर्थिक सहायता.pdf
सरावल गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था गठन तथा परिचालन कार्यविधि, २०७९ को प्रथम संसोधन २०८० !!! ८०/८१ 01/28/2024 - 12:07 PDF icon सरावल गाउँपालिकाको टोल विकास संस्था गठन कार्यविधि संस्ोधन_0.pdf
दुध उत्पादनका आधारमा अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि, २०८० ८०/८१ 01/05/2024 - 10:45 PDF icon दुध उत्पादनका आधारमा अनुदान कार्यक्रम कार्यविधि.pdf
जेष्ठ नागरिक परिचय-पत्र वितरण कार्यविधी २०८० !! ८०/८१ 11/29/2023 - 12:47 PDF icon जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र.pdf
मध्यम (ग र घ वर्ग) अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुका लागि निशुल्क स्वास्थ्य विमा कार्यक्रम सञ्चालन मापदण्ड, २०८०!!!! ८०/८१ 11/29/2023 - 12:46 PDF icon अपाङ्गको निशुल्क विमा.pdf
सरावल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०८० !!! ८०/८१ 07/19/2023 - 16:07 PDF icon सरावल गाउपालिकाको आर्थिक ऐन 81.pdf

Pages