FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
मिति २०७९।०८।११ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय !! ७९-८० 11/27/2022 - 17:43 PDF icon 2079-08-11.pdf
सरावल गाउँपालिकाको मर्मत सम्भार कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९-८० 10/21/2022 - 10:26 PDF icon मर्मत सम्भार.pdf
सरावल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७९ !!! ७९-८० 10/20/2022 - 12:50 PDF icon सरावल गाउपालिकाको आर्थिक ऐन 79.pdf
वस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड २०७४ ७४/७५ 07/27/2022 - 14:03 PDF icon IMG_20220727_0001.pdf
सरावल गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा व्यवस्थापन कर्यविधि २०७६ ७६/७७ 06/08/2022 - 17:33 PDF icon IMG_20220608_0004.pdf
गाउँसभा संचालन कार्यविधि २०७४ !!! ७४/७५ 06/08/2022 - 17:18 PDF icon गाउँसभा संचालन कार्यविधि २०७४.pdf
सरावल गाउँपालिकाको "घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 06/08/2022 - 17:16 PDF icon IMG_20220608_0003.pdf
सरावल गाउँपालिकाको "घ" वर्गको निर्माण व्ववसायी इजाजतपत्र सम्बन्धि कार्यविधि-२०७४ को प्रथम सम्सोधन-२०७८ ७८/७९ 02/28/2022 - 16:25 PDF icon घ वर्गको व्यवसायि संसोधन.pdf
सरावल गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका-२०७८ को प्रथम संसोधन-२०७८ ७८/७९ 02/28/2022 - 16:23 PDF icon सरावल गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन संसोधन.pdf
सरावल गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन २०७८ को प्रथम संसोधन २०७८ ७८/७९ 02/28/2022 - 16:20 PDF icon आर्थिकक ऐन संसोधन.pdf

Pages