FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
धानको विउमा अनुदान वितरण गर्न बनेको मापदण्ड २०७७ ७६/७७ 05/03/2020 - 15:24 PDF icon धानको विउको मापदण्ड.pdf
अपांगता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि , २०७५ ७५/७६ 03/28/2019 - 12:49 PDF icon apang parichay patra.pdf
सरावल गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित गर्ने ) ऐन , २०७४ ७५/७६ 03/28/2019 - 12:44 PDF icon prasashakiya karyabidhi.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न बनेको ऐन , २०७५ ७५/७६ 03/28/2019 - 12:28 PDF icon krishi byawasthpan.pdf
सरावल गाउँपालिका नगर प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि , २०७५ ७५/७६ 03/28/2019 - 12:25 PDF icon सरावल गाउँपालिका नगर प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि , २०७५
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 03/28/2019 - 12:21 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५
सरावल गाउँपालिका नगर प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि , २०७५ ७५/७६ 11/22/2018 - 12:36 PDF icon सरावल गाउँपालिका नगर प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि , २०७५
सरावल गाउँपालिका आर्थिक ऐन , २०७५ ७५/७६ 08/30/2018 - 16:12 PDF icon सरावल गाउँपालिका आर्थिक ऐन , २०७५
सरावल गाउँपालिका विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/30/2018 - 12:30 PDF icon सरावल गाउँपालिका विनियोजन ऐन, २०७५
सरावल गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन २०७५ ७४/७५ 05/30/2018 - 11:12 PDF icon सरावल गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन २०७५

Pages