FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

मिति २०७९/०८/११ गतेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय !!

७९-८० 12/04/2022 - 13:14 PDF icon 2079-08-11.pdf

अन्तर्वातामा सफल हुनुभएका आवेदकहरुको व्यहोरा !!!

७९-८० 11/02/2022 - 16:49 PDF icon IMG_20221102_0001.pdf

मिति २०७९/०६/१३ गते बसेको कार्यपालिका बैठकको निर्णय !!!

७९-८० 09/29/2022 - 18:18 PDF icon nirnaya (1).pdf

मिति २०७९/०५/२६ गते बसेको कार्यपालिकाको निर्णय

७९-८० 09/12/2022 - 13:56 PDF icon IMG_20220912_0001.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७९/४/३१ को निर्णय !!!!

७९-८० 08/26/2022 - 13:36 PDF icon IMG_20220826_0010.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७९/४/१९ को निर्णय!!!!

७९-८० 08/26/2022 - 13:36 PDF icon IMG_20220826_0009.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७७/७/१८ को निर्णय!!!!

७७/७८ 12/20/2020 - 12:57 PDF icon बैठक ५८.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७७/६/२८ को निर्णय!!!!

७७/७८ 12/20/2020 - 12:35 PDF icon बैठक ५७.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७७/४/२७ को निर्णय!!!!

७७/७८ 12/20/2020 - 12:32 PDF icon बैठक ५५.pdf

कार्यपालिका बैठक मिति २०७७/०७/१८ को निर्णय!!!!

७७/७८ 12/17/2020 - 12:33 PDF icon बैठक ५८.pdf

Pages