FAQs Complain Problems

आय व्यय विवरण

शिर्षक आर्थिक वर्ष महिना प्रकार मिति दस्तावेज
२०८०/८१ अवधी २०८०/०४/०१ देखी २०८०/१२/३० सम्मको आय व्यय को विवरण !! ८०/८१ चैत्र आय 04/16/2024 - 12:22 PDF icon IMG_20240416_0001.pdf
२०८०/८१ अवधी २०८०/०४/०१ देखी २०८०/१२/३० सम्मको आय व्यय को विवरण !! ८०/८१ चैत्र आय 04/16/2024 - 12:22 PDF icon IMG_20240416_0001.pdf
फाँटवारी पठाइएको सम्बन्धमा !! ८०/८१ माघ व्यय 02/16/2024 - 11:04 PDF icon IMG_20240215_0003.pdf
२०७९ बैशाख महिनाको खर्चको फाँटवारी ७८/७९ बैसाख व्यय 06/03/2022 - 17:07 PDF icon IMG_20220603_0004.pdf
२०७८ साल चैत महिनाको खर्चको फांटवारी ७८/७९ चैत्र व्यय 04/24/2022 - 15:14 PDF icon IMG_20220424_0012.pdf, PDF icon IMG_20220424_0013.pdf
आ.व. २०७८/७९ फाल्गुन मसान्त सम्मको खर्चको फाटवारी !! ७८/७९ फाल्गुन व्यय 04/24/2022 - 15:11 PDF icon IMG_20220412_0008.pdf
LGCDP चैत्र मसान्त फाटवारी ७४/७५ चैत्र व्यय 06/07/2018 - 11:36 PDF icon LGCDP चैत्र मसान्त फाटवारी