FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सरावल गाउँपालिकाको Android Mobile App संचालन

 सरावल गाउँपालिकाको Andriod Mobile Application डाउनलोड गर्न सकिने लिंक https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infodev.doitnew.ui.dashboard&hl=en

धान बिषेश कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना !!!!!

दस्तावेज: 

गाई बाख्राको भकारो तथा खोर सुधारमा ५० प्रतिशत अनुदान कार्यक्रम सम्बन्धि फर्म छनौट साथै छनौट भएका फमहरलाई सम्झौता गर्न आउने सम्वन्धी सूचना !!!

दस्तावेज: 

न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुनका लागि निवेदन दिने बारेको सूचना !!!!!!!

जग्गा खाली गर्ने सम्बन्धि सार्वजनिक सूचना

दस्तावेज: