FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सरावल गाउँपालिकाको Android Mobile App संचालन

 सरावल गाउँपालिकाको Andriod Mobile Application डाउनलोड गर्न सकिने लिंक Sarawal Rural Municipality Mobile App (Andriod)

प्राविधिक सहायकको प्रारम्भिक योग्यताक्रमको सुची प्रकाशन सम्बन्धी सूचना !!!!

दस्तावेज: 

गहुँको बीउ माग गर्नेको लागि म्याद थप सम्बन्धि सुचना !!!!!!!!

ठेक्का सम्बन्धि सूचना !!!!

५० प्रतिशत अनुदानमा वर्सिम र जै घासँको विउ वितरण सम्बन्धि सूचना !!!!!!