FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

सरावल गाउँपालिकाको Android Mobile App संचालन

 सरावल गाउँपालिकाको Andriod Mobile Application डाउनलोड गर्न सकिने लिंक https://play.google.com/store/apps/details?id=com.infodev.doitnew.ui.dashboard&hl=en

मोहम्मद जयन्ती मोबारकको हार्दिक शुभकामना !!!

दस्तावेज: 

वर्सिम घासको वितरण सम्बन्धि सुचना !!!

दस्तावेज: 

माछा भुरा वितरण सम्वन्धि सूचना !!!

दस्तावेज: 

रोजगार संयोजकको अन्तिम योग्यताक्रम सुचि प्रकशन गरिएको !!!