FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for Bids (NCB) E-Bidding Only

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृतको आशय सम्बन्धी सात दिने सूचना !!

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृतिको आशय सम्बन्धि सूचना !!!!

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृतिको आशय सम्बन्धि सात दिने सूचना !!

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना !!

दस्तावेज: