FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोल पत्र स्वीकृतिको आशय सम्बन्धि सात दिने सूचना !!!

दस्तावेज: 

invitation for bids

विज्ञापन कर संकलन गर्न ईच्छुक संस्थाहरुलाई प्रस्ताव पेश गर्न जारी सूचना !!

दस्तावेज: 

दरभाउपत्र स्वीकृतिको आशय सम्बन्धि सात दिने सूचना !!!

दस्तावेज: 

बोलपत्र स्वीकृतिको आशय सम्बन्धि सात दिने सूचना !!!

दस्तावेज: