FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Construction of Culvert, Drain and Sub-base of Hulasi- Bhimtadi- Shreenagar- Sarawal Road

श्रीनगर गाउँको चोकबाट दक्षिण गाउँ भित्र नाला तथा बाटो कालोपत्रे सम्बन्धि बोलपत्र आव्हानको सूचना

दरभाउपत्र स्वीकृतिको आशय सम्बन्धि सात दिने सूचना

निर्माण कार्यका लागि दरभाउपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना

बोलपत्र स्वीकृतिको आशय सम्बन्धि सात दिने सूचना