FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Invitation for Bids

दस्तावेज: 

सिचाई उपकरण आपूर्ती सम्बन्धी बोलपत्र आह्ववानको सूचना !!!

दस्तावेज: 

आय ठेक्का बन्दोबस्त सम्बन्धि सूचना !!!!

दस्तावेज: 

आय ठेक्का स्वीकृतिको आशय सम्बन्धि सात दिने सूचना !!!!!

बोलपत्र स्वीकृतिको आशय सम्बन्धि सूचना !!!!!

दस्तावेज: