FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

बोलपत्र स्वीकृतिको आशय सम्बन्धि सात दिने सूचना !!

दस्तावेज: 

Invitation For bids (NCB)E-Bidding Only

दस्तावेज: 

Invitation For bids (NCB)E-Bidding Only

दस्तावेज: 

शिलबन्दी दरभाउ पत्र स्वीकृतिको आशय सम्बन्धी सात दिने सूचना ।

दस्तावेज: 

औषधी तथा औषधीजन्य सामान खरिद सम्बन्धी शिलवन्दी दरभाउ पत्र आव्हानको सूचना !!

दस्तावेज: