FAQs Complain Problems

कर्मचारी विवरण

नाम पद ईमेल फोन नं शाखा कार्य विवरण
श्री दुर्गा पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत poudelofficer2073@gmail.com 9857046266 सभा र कार्यपालिकाको चसिवको रुपमा कार्य गर्ने तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने गर्ने गराउने, अध्यक्षको निर्देशनमा वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा कार्यान्वयन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्ने, र गराउने, गाउँपालिकाको प्रशासकीय तथा आर्थिक नियन्त्रण गर्ने, सार्वजनिक खरिद योजना तयार गरी खरिदसम्बन्धी कार्य गर्ने, गराउने, सभा वा कार्यपालिकाले तोकेको अन्य कार्य गर्ने गराउने
श्री तुलसी प्रसाद अधिकारी शाखा अधिकृत adhikaritulsi07@gmail.com 9847079259 शिक्षा शाखा प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षा, आधारभूत शिक्षा, अभिभावक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, सामुदायिक सिकाइ र विशेष शिक्षा सम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन, अनुगमन, मूल्याड्ढन र नियमन
श्नी नारायण पाण्डेय लेखा अधिकृत ao.sarawal@gmail.com 9857047949 आर्थिक प्रशासन कार्यालयको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु तथा योजना र कार्यक्रम लगायतको भुक्तानी
श्री देशकान्त बस्याल अधिकृत(छैठाैं) 9847205706 प्रशासन सबै शााखा तथा वडा कार्यालयहरु सँग सम्पर्क र समन्वय गर्ने, पंजिकरण, सहकारी तथा विभिन्न प्रकृतिका सिफारिस सम्बन्धी कार्य
ओमनारायण देवकोटा श्री ओमनारायण देवकोटा स्वास्थ्य शाखा संयोजक devkotaom@gmail.com 9847545810 स्वास्थय शाखा विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य तथा औषधी उपचार लगायतका सिफारिस
श्नी मदन पाण्डेय इन्जिनियर madanpandey1996@gmail.com 9867036561 प्रविधिक घर जग्गा अभिलेखीकरण, नापी, नक्सा रेखांकन तथा गाउँपालिकाद्वारा सँचालित हुने आयोजनाहरुको ड्रइङ्ग, डिजाइन, लगत इस्टीमेट, मूल्याङ्कन, अनुगमन
श्री इश्वरी प्रसाद खनाल अधिकृत(छैठाैं) khnlisp@gmail.com 9869450633
श्री अशोक कुमार पाण्डेय वडा सचिव 9847055461 वडा नं. ४ र वडा नं. ५
श्री नेत्र नारायण भण्डारी रोजगार संयोजक ( छैठौं तह ) bhandari.netra13@gmail.com 9851229699 रोजगार सेवा केन्द्र श्रमको मर्यादित र सुरक्षित व्यवस्थापनबाट रोजगारी सृजना, रोजगारीका लागि सीपयुक्त आवश्यक जनशक्तिको विकास, श्रमको क्षेत्रमा सामाजिक सुरक्षा र व्यवसायजन्य स्वास्थ्य र सुरक्षाको प्रवर्द्धन, बालश्रम निवारण लगायत वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनु र वैदेशिक रोजगारबाट आर्जित सीप,प्रविधि र पुँजीको उपयोगबाट आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन गर्नु ।
श्री रिना कुर्मी सूचना अधिकारी suchanaadhikari@sarawalmun.gov.np 9857047960 सूचना प्रविधि शाखा (सूचना प्रविधि अधिकृत) गाउँपालिकाको Website,फेसबुक पेज अपडेट, कार्यालयको इमेल व्यवस्थापन , सूचना प्रविधी सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्यहरु तथा सुशासन प्रवर्धन तथा गुनासो व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्य,
श्री नरेश कोहार लेखापाल nareshkohar3924@gmail.com ९८४७१२६८७९ आर्थिक प्रशासन कार्यालयको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यहरु तथा योजना र कार्यक्रम लगायतको भुक्तानी
श्री कुलदीप नारायण मिश्रा कृषि प्राविधिक सहायक kuldeepm1430@gmail.com 9805411747 / 9867177452 कृषि शाखा कृषि फर्म, कृषि समुह दर्ता तथा नविकरण गर्ने, व्यवसायिक कृषकको लागि विद्युत मिटर सिफारिस गर्ने, धानबाली, रुख, विरुवा, तरकारी लगायत अन्य उत्पादनमा देखा परेका समस्याको समाधान गर्ने
श्री राजन बस्याल ना.सु bashyalrajan47@gmail.com 9823507910 प्रशासन/योजना शाखा प्रमूख योजना तथा कार्यक्रम समझौता तथा अनुगमन
श्री टंक नाथ ज्ञवाली सहायक स्तर पाँचौ तह ९८५७०४५९८२ जिन्सी शाखा गाउँपालिका अन्तर्गतका सामाग्रीहरुको खरीद, मर्मत, भण्डारण र व्यवस्थापन, लिलाम तथा कार्यलयको जिन्सी निरीक्षण, प्रतिवेदन तयार तथा नियमानुसार कागज धुल्याउने कार्य
श्री याम अर्याल पशु सेवा प्राविधिक aryalyam2020@gmail.com 9857056800 पशु शाखा फर्म, समुह, समिति दर्ता नविकरण र नविनतम प्रविधि हस्तान्तरण र छलफल, नियमित पशुको उपचार र औषधी वितरण तथा पशुपन्छीमा देखा पर्ने महामारी तथा आकस्मिक सेवाको उपचार तथा रोकथाम सम्बन्धी कार्यक्रम
श्री प्रेम बहादुर थापा प्राविधिक सहायक ,पाँचौ hcfanepal@gmail.com 9851159545 शिक्षा शाखा
श्री अमृत अर्याल आ.ले.प. 9861391142 वडा सचिव वडा नं. २ गाउँपालिकाले गरेका आम्दानी तथा खर्चहरुको चौमासिक रुपमा आन्तरिक लेखापरीक्षण गर्ने,  गाउँपालिका अन्तर्गत सञ्‍चालन हुने योजना तथा कार्यक्रमहरुको आवश्यक अनुसार अनुगमन तथा भौतिक रुपमा उपस्थित भई Physical Audit गर्ने
श्री सन्त कुमारी चौधरी वडा सचिव 9847041678 वडा नं. ३
सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी श्री सुरेन्द्र चौधरी सहायक स्तर चौंथो 9807401851 वडा नं.७
श्री सन्दिप चौधरी सव इन्जिनियर sandeep.chauw.kc@gmail.com 9857046128 प्रविधिक शाखा
श्री सन्तोष कुमार कहार सहायक स्तर पाँचौ तह santoshkahar878@gmail.com 9867400610 आयुर्वेद शाखा बिरामि परिक्षण गरी आवश्यक औषधी वितरण, ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य परिक्षण गरी आयूवर्दक रसायन औषधी वितरण गर्ने
श्री सरस्वती शर्मा वडा सचिव 9742999500 वडा नं. १
श्री पुरन सुबेदी सब-ईन्जिनियर 9824483140 प्रविधिक शाखा
श्री मेहताब खा प्राविधिक सहायक 9857046086 रोजगार सेवा केन्द्र
श्री सन्तोष सिहं राय एम आई एस अपरेटर santoshsinghray@gmail.com 9847032617 राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजिका शाखा सामाजिक सूरक्षा सम्बन्धी नयाँ फाराम दर्ता, अद्यावधिक, गुनासो दर्ता, लगत कट्टा, रकम माग, प्रतिवेदन, अपाङ्गको परिचयपत्र तथा जेष्ठ नागरिकको सिफारिश
श्री निरज प्रजापति अमिन nj152.np@gmail.com 9806977152 , 9867717181 न्यायिक शाखा
श्री अनिपा कुमारी सहानी लेखा सहायक sahanianipa11@gmail.com 9857047948 आर्थिक प्रशासन
टेकमाया कुमारी चौधरी उद्यम विकास सहजकर्ता tekmayachaudhary76@gmail.com 9815467628 उद्यम विकास सहजकर्ता
श्री भिम भण्डारी बहुक्षेत्रीय पोषण स्वयंसेवक bhimbhandari163@gmail.com 9811455662 स्वास्थ्य शाखा
श्री डोल्मा लामा अ.स.ई. dolmalama2057@gmail.com 9814216220 प्राविधिक शाखा
श्री हेमन्त चौधरी अ.स.ई. chaudharyhemant901@gmail.com 9847429697 प्रविधिक शाखा
श्री भोज बहादुर कोहार वडा सचिव kohar.bhoj@gmail.com 9847205393 वडा नं.७
श्री सुरज कुमार चौधरी अ.स.ई. stharu4541@gmail.com 9867515980 प्रविधिक शाखा
श्री नरसिंह प्रसाद चौधरी खरिदार 9847041415 न्यायिक शाखा गाउँपालिकामा दर्ता हुन आएका उजुरी तथा गुनासोहरुको छानविन, दर्ता, छलफल तथा आवश्यक प्रक्रियागत कार्य
श्री अबदुल रज्जाक विपद फोकल पर्सन razzakabdul337@gmail.com 9807406786 विपद शाखा गाउँपालिका स्तरमा, विपद् व्यवस्थापन तथा जलवायु अनुकूलन सम्बन्धि नीति तथा कार्यक्रमको सहजीकरण, समन्वय तथा अनुगमन र मूल्याङ्कन सम्बन्धि कार्य, गाउँपालिकामा वातावरण मैंत्री शासन प्रणालीको प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धि कार्य, सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सम्बन्धी कार्य

Pages