FAQs Complain Problems

विषयगत समिति

Body
सामाजिक विकास समिति

संयोजक:- शम्भु प्रसाद चौधरी
सदस्य:- नेमा चौधरी
सदस्य:- रामानन्द हरिजन
सदस्य:- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले तोकेको एक जना कर्मचारी
सदस्य सचिव:- सामाजिक विकास शाखा संयोजक

अनुगमन समिति

संयोजक- उपाध्यक्ष

सदस्य- प्रमुख प्रशासकी अधिकृत

सदस्य-कार्यपालिका सदस्य रामान्नद चमार

सदस्य-कार्यपालिका सदस्य उर्मिला कुमारी चौधरी

सदस्य-ईन्जिनियर

सदस्य -योजना शाखा प्रमुख 

अपाङ्गता परिचयपत्र वितरण गर्ने समेतको कार्यको लागी गठित स्थानीय समन्वय समिति

संयोजक:- उपाध्यक्ष
सदस्य:- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सदस्य:- महिला सदस्य रन्जना महतो
सदस्य:- सामुदायिक विद्यालय प्रधानाध्यापक गोविन्द प्रसाद गौतम
सदस्य:- डा. अनिश गुप्ता ( चिकित्सक)
सदस्य:- प्रहरी चौकी ईन्चार्ज (प्रहरी चौकी वासा गोवरहिया, भुजहवा, ।
सदस्य:- मन्जेश सहानी (अपाङ्गता हकहित संरक्षणको लागी संस्था प्रतिनिधी)
सदस्य:- अपांगता भएका व्यक्तिहरु मध्येवाटः- सज्जादा खाँ, रन्जना चौधरी, मेराजुदिन देवान
सदस्य:- लक्ष्मण चौधरी

आर्थिक विकास समिति
 • विष्णु प्रसाद भट्टराई - संयोजक
 • रामनिवास नाउँ - सदस्य
 • ज्ञान्त्री कुमारी चौधरी - सदस्य
 • प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले तोकेको एक जना कर्मचारी - सदस्य
 • कृषि विकास शाखा र पशु सेवा शाखा प्रमुख - सदस्य सचिव
कृषि विकास समिति

संयोजक- सूखाडी प्रसाद चौधरी 

सदस्य- विशाल मिश्रा

सदस्य-लक्ष्मण प्रसाद चौधरी

सदस्य- राम नरेश अहिर 

सदस्य-गोविन्द गुप्ता तेली

सदस्य-नाथु हरिजन 

सदस्य सचिव- कुलदिप नारायण मिश्र 

न्यायिक समिति

संयोजक- उपाध्यक्ष

सदस्य-फिरङ्गी चौधरी

सदस्य-अर्जुन तेली

 

पूर्वाधार विकास समिति
 • ह्यात खाँ धुनिया - संयोजक
 • कौशिल्या देवी चमार - सदस्य
 • रामानन्द हरिजन - सदस्य
 • प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले तोकेको एक जना कर्मचारी - सदस्य
 • प्राविधिक शाखा प्रमुख- सदस्य सचिव
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति

संयोजक-वासमती हरिजन, उपाध्यक्ष

विषयगत क्षेत्र हेर्ने गाउँकार्यपालिका सदस्यहरुः

सदस्य- विष्णु प्रसाद भट्टराई, वडा नं. १ वडाध्यक्ष

सदस्य-शम्भु प्रसाद चौधरी , वडा नं. २ वडाध्यक्ष

सदस्य- फिरङ्गी चौधरी , वडा नं. ३ वडाध्यक्ष

सदस्य- छोटेलाला गुप्ता , वडा नं. ६ वडाध्यक्ष

सदस्य- ह्यात खाँ धुनिया , वडा नं. ७ वडाध्यक्ष

सदस्य- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत

सदस्य सचिवः योजना शाखा प्रमुख 

राजश्व परामर्श समिति

उपाध्यक्ष-संयोजक

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत-संयोजक

कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिका सदस्य मध्येवाट एक जना महिला सहित दुई जनाः

ज्ञान्त्री कुमारी चौधरी

लक्ष्मण चौधरी 

घरेलु तथा साना उद्योग  सम्बन्धी मान्यताप्राप्त संस्थाका नगर वा गाउँ तहको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधि-देवराज चौधरी -सदस्य

निजी क्षेत्रको उद्योग वाणिज्य सम्बन्धी मान्यता प्राप्त संस्थाको गाउँ वा नगर तहको अध्यक्ष वा निजले तोकेको प्रतिनिधी- देवराज श्रेष्ठ, सदस्य

कार्यपालिका राजश्व महाशाखा वा शाखा प्रमुख - नरायण पाण्डेय, सदस्य सचिव 

वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन समिति
 • छोटेलाल गुप्ता - संयोजक
 • ज्ञान्त्री कुमरी चौधरी - सदस्य
 • रामान्नद हरिजन - सदस्य
 • प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले तोकेको एक जना कर्मचारी - सदस्य
 • वन वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख - सदस्य सचिव

Pages