FAQs Complain Problems

विविध प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सेवाग्राही सन्तुष्टि सर्वेक्षण प्रतिवेदन २०८०/०८१ (सरावल गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडाहरुमा गरिएको सर्वेक्षणको तथ्यलाई विश्लेषण गरी एकीकृत रुपमा तयार गरिएको ) ८०/८१ 07/02/2024 - 15:52 PDF icon DOC-20240625-WA0000_.pdf
सरावल गाउँपालिकाको सामाजिक परिक्षण प्रतिवेदन-२०८० ८०/८१ 07/02/2024 - 15:43 PDF icon सरावल गाउँपालिका social report 2080.pdf
सरावल गाउँपालिकाको समग्र भू-उपयोग नक्सा ७९-८० 01/02/2024 - 15:02 PDF icon IMG_20240102_0004.pdf
आवधिक गाउँ विकास योजना !! ७९-८० 01/02/2024 - 11:04 PDF icon Report- Sarawal (1) (1).pdf
सरावल गाउँपालिकाको मध्यकलिन खर्च संरचना !! ७९-८० 12/28/2023 - 13:56 PDF icon MTEF Report- Sarawal (1).pdf
राजश्व सूधार कार्ययोजना, २०७८ ७७/७८ 12/18/2023 - 12:57 PDF icon सरवोल गाउँपालिका raip (1) (1).pdf
मुलुकी देवानी संहिता २०७४ (सर्वसाधारणको जानाकरीको लागि ) ८०/८१ 10/31/2023 - 11:33 PDF icon मुलुकी देवानी संहिताको परिचय, PDF icon मुलुकी देवानी संहिताको विवाह र सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी व्यवस्था, PDF icon मुलुकी देवानी संहिताको आमाबाबु र छोराछोरी सम्बन्धी व्यवस्था, PDF icon मुलुकी देवानी संहिताको संरक्षक र माथवर सम्बन्धी व्यवस्था, PDF icon मुलुकी देवानी संहिताको अंशवण्डा सम्बन्धी व्यवस्था, PDF icon मुलुकी देवानी संहिताको घर बहाल सम्बन्धी व्यवस्था १, PDF icon मुलुकी देवानी संहिताको घर बहाल सम्बन्धी व्यवस्था २, PDF icon मुलुकी देवानी संहिताको दुष्कृति सम्बन्धी व्यवस्था
स्थानीय विपद तथा जलवायू उत्थानशील योजना ८०/८१ 10/13/2023 - 13:34 PDF icon LDCRP of Sarawal RM Nawalparasi1.pdf
विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना (DPRP) २०७८/०७९ सरावल गाउँपालिका !! ८०/८१ 10/13/2023 - 13:33 PDF icon DPRP_Sarawal final.pdf
आ. व. २०७९/८० को सरावल गाउँपालिकाको सामाजिक परिक्षण !! ७९-८० 06/27/2023 - 17:45 PDF icon Report to Sarawal MUN.pdf

Pages