FAQs Complain Problems

७७/७८

५० र ७५ प्रतिशत अनुदानमा गहुँको बीउ खरीद सम्बन्धि सूचना !!!!!

दस्तावेज: 

५० प्रतिशत अनुदानमा गहुँको बीउ खरीद सम्बन्धि सुचना !!!

कर्मचारी आवश्यकता सम्बन्धि सूचना !!!!!!!!!!!!!

गहुँको विउ माग गर्नको लागि म्याद थप सम्बन्धि सूचना !!!!

५० प्रतिशत अनुदानमा च्याउको विउ वितरण सम्बन्धि सूचना !!!!!!