FAQs Complain Problems

७७/७८

सीपमूलक तालिमा सम्बन्धी जानकारी सम्बन्धमा!!!

Flash-I 2077 तथा कोभिड-१९ प्रयोजनार्थ विवरण उपलब्ध नगराउने विद्यालयहरुलाई गरिने कारवाही सम्बन्धमा

दस्तावेज: 

निशुल्क सिपपमुलक तालिम सञ्चालन हुने सम्बन्धी सूचना ।।।

वर्डफ्लु रोग सम्बन्धी सूचना !!!

दस्तावेज: 

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर स्वदेशमा उद्यम गरेका उद्यमीलाई राष्ट्रिय सम्मान तथा पुरस्कारको लागि आवेदन दिने सम्बन्धी सूचना !!

दस्तावेज: