FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सरावल गाउँपालिका नगर प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि , २०७५ ७५/७६ 03/28/2019 - 12:25 PDF icon सरावल गाउँपालिका नगर प्रहरी व्यवस्थापन कार्यविधि , २०७५
न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५ ७५/७६ 03/28/2019 - 12:21 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५
सरावल गाउँपालिकाको राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ ७४/७५ 11/22/2018 - 12:36 PDF icon IMG_20220608_0005.pdf
सरावल गाउँपालिका आर्थिक ऐन , २०७५ ७५/७६ 08/30/2018 - 16:12 PDF icon सरावल गाउँपालिका आर्थिक ऐन , २०७५
सरावल गाउँपालिका विनियोजन ऐन, २०७५ ७५/७६ 08/30/2018 - 12:30 PDF icon सरावल गाउँपालिका विनियोजन ऐन, २०७५
सरावल गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन २०७५ ७४/७५ 05/30/2018 - 11:12 PDF icon सरावल गाउँपालिकाको स्वास्थ्य तथा सरसफाई सेवा ऐन २०७५
सरावल गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७४ ७४/७५ 05/30/2018 - 11:11 PDF icon सरावल गाउँपालिकाको सहकारी ऐन २०७४
आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन ,२०७५ ७४/७५ 05/30/2018 - 11:09 PDF icon आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन ,२०७५
सरावल गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७४ ७४/७५ 05/25/2018 - 14:43 PDF icon सरावल गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०७४

Pages