FAQs Complain Problems

निर्णयहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

कार्यालय सहयोगी ( पियन) आवश्यकता

७५/७६ 01/21/2019 - 12:26 PDF icon कार्यालय सहयोगी ( पियन) आवश्यकता

निजि स्रोत शिक्षक आवश्यकता

७५/७६ 01/21/2019 - 12:17 PDF icon निजि स्रोत शिक्षक आवश्यकता- बुद्धज्योति प्रा.वि.pdf

नगर प्रहरी कार्यक्रम सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 01/07/2019 - 15:22 PDF icon नगर प्रहरी परिक्षा कार्यक्रम सूचना .pdf

नगर प्रहरी करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

७५/७६ 11/22/2018 - 15:12 PDF icon नगर प्रहरी करार सेवामा पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना

कार्यपालिका वैठक मिति २०७५/०७/१२

७५/७६ 11/20/2018 - 14:21 PDF icon कार्यपालिका वैठक मिति २०७५०७१२

कार्यपालिका वैठक मिति २०७५/०६/०७

७५/७६ 11/20/2018 - 14:17 PDF icon कार्यपालिका वैठक मिति २०७५०६०७

कार्यपालिका वैठक मिति २०७५/०५/०४

७५/७६ 11/20/2018 - 14:13 PDF icon कार्यपालिका वैठक मिति २०७५०५०४

कार्यपालिका वैठक मिति २०७५/०४/२१

७५/७६ 11/20/2018 - 12:37 PDF icon कार्यपालिका वैठक मिति २०७५०४२१

कार्यपालिका बैठक प्रस्ताव तथा निर्णय - २०७५/०५/०४ गते

७५/७६ 08/30/2018 - 15:50 PDF icon वैठक १

शिक्षक पद्पुती सूचना

७५/७६ 08/24/2018 - 14:09 PDF icon शिक्षक पदपूर्ति

Pages