FAQs Complain Problems

चौथो गाउँ सभा स्थगित गरिएको सम्बन्धमा

मिति २०७५/१०/२९ गते निर्णय गरिएको सरावल गाउँपालिकाको चौथो गाउँसभा बैठक अर्को सूचना प्रकाशन नगरुन्जेल सम्मका लागि स्थगित गरिएको व्यहोरा 

जानकारीका लागि अनुरोध गरिन्छ |

आर्थिक वर्ष: